Over METIP

METIP is het Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Park. Een innovatiecentrum, community, fieldlab, techhub en broedplaats op de voormalige marinewerf Willemsoord in Den Helder, waar de nieuwste en opkomende technologieën innovatief worden ingezet voor maritieme, mariene en offshore (energie) toepassingen.

Bij METIP werken bedrijven, overheden, startups en kennisinstellingen samen aan innovatieve toepassingen in de maritieme, mariene en offshore industrie. Binnen METIP komen we samen tot nieuwe robotica, software, innovatieve toepassingen van bijvoorbeeld dronetechnologie in de on- en offshore en tot de doorlopende ontwikkeling van VR en XR voor games en trainingsdoeleinden in de maritieme sector.

METIP is onderdeel van de Regio Deal en ontstaan in nauwe samenwerking met bedrijven, scholen, Ontwikkelingsbedrijf NHN, de gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en het Ministerie van Defensie. Noord-Holland biedt graag de voedingsbodem om uit te groeien tot een ijzersterke tech regio.

Wat is er te doen?

Maak kennis met verschillende innovatieve startups en scale ups die binnen METIP gevestigd zijn en ontdek de nieuwste ontwikkelingen en innovatieve toepassingen in de maritieme, mariene en offshore industrie.

Kom langs en ontdek hoe we samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en startups samen tot nieuwe robotica, software, dronetechnologie en VR en XR komen voor de maritieme sector! Maak nieuwe contacten, breid je netwerk uit en ontdek eventuele nieuwe carrièrekansen of toffe stageplekken binnen METIP op de voormalige Helderse scheepswerf Willemsoord.

Wij ontvangen ook groepen leerlingen/studenten.

Openingstijden

vrijdag 21 maart 2025
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 -16.00
16.00 - 17.00

Gegevens

E-mail: info@metip.nl
Website: http://metip.nl

Adres
Willemsoord 51 AA
1781 AS Den Helder

Aanmelden voor dit bedrijf

Heb je al een bezoekersaccount? Log in