Disclaimer

Wie zijn we

Ons site adres is: https://www.kbbbd.nl.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit is exclusief alle gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Algemene voorwaarden:

Door jouw aanmelding voor de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen ga je er mee akkoord op de hoogte te worden gehouden van dit evenement en dat beeldmateriaal waarop je staat gebruikt kan worden in uitingen van de organisatoren van de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen. De gegevens waarmee jij jezelf aanmeldt worden niet verkocht aan derden.

De gegevens die wij registreren van bedrijven en bezoekers zijn voor een goed verloop van het evenement, om te informeren over het evenement en voor evaluatiedoeleinden. Gegevens van bezoekers die zich aanmelden voor een bezoek aan een bedrijf, worden gedeeld met het desbetreffende bedrijf ten behoeve van een goed verloop van het bezoek. Heb je bij jouw aanmelding voor de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen akkoord gegeven op het ontvangen van nieuwsberichten en informatie over evenementen, dan ontvang je nieuwsuitingen en uitnodigingen van RPAnhn, WSP-NHN en Ontwikkelingsbedrijf NHN. Je kunt zich te allen tijde uitschrijven voor al deze nieuwsuitingen of evenementen of jouw gegevens uit ons bestand laten verwijderen. Wil je weten welke gegevens wij over jou in ons bestand hebben of jouw gegevens uit ons bestand laten wissen, dan kun je contact opnemen met de organisatie via info@rpa-nhn.nl. RPAnhn, gevestigd aan Comeniusstraat 10, 1817 MS Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.kbbbd.nl
Comeniusstraat 10, 1817 MS Alkmaar
Anita Metzelaar is de Functionaris Gegevensbescherming van RPAnhn. Zij is te bereiken via info@rpa-nhn.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RPAnhn verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Organisatie waarbij je werkzaam bent
 • Adres van jouw organisatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rpa-nhn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RPAnhn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor evenementen
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Contact opnemen om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van betaling (indien van toepassing)

Geautomatiseerde besluitvorming

RPAnhn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RPAnhn) tussen zit. RPAnhn gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Laposta, nieuwsbriefsysteem voor het registreren van relaties en bezoekers van bijeenkomsten, georganiseerd door RPAnhn.

SurveyMonkey, enquêtesysteem voor het evalueren van bijeenkomsten, georganiseerd door RPAnhn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RPAnhn bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens > tot na afloop evenement > informeren over betreffende evenement en eigen aanmeldingsgegevens
 • Personalia en e-mail > tot 5 jaar indien zelf gevraagd tot opname in bestand > versturen uitnodigingen en nieuwsbrieven
 • Adres > tot na afloop evenement > informeren over betreffende evenement en eigen aanmeldingsgegevens
 • Overige via website ingevulde informatie > tot na afloop evenement > informeren over betreffende evenement en eigen aanmeldingsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

RPAnhn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RPAnhn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Op de website kbbbd.nl van RPAnhn worden naast technische en functionele Google Analytics-cookies gebruikt, waarvoor een bewerkersovereenkomt met Google is afgesloten, waarbij het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd, waar ‘gegevens delen’ is uitgezet en waar geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rpa-nhn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. RPAnhn zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

RPAnhn wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.