Over Marine Sampling Holland

Marine Sampling Holland voert geotechnisch bodemonderzoek uit vanaf het water, bijvoorbeeld voor de aanleg van een windmolenpark, een nieuwe kade of kabeltraces vanaf zee naar land. Door middel van specialistisch equipment worden metingen (sonderingen) gedaan in de ondergrond en grondmonsters genomen. De grondmonsters worden direct gecontroleerd en getest op het schip en vervolgens naar het laboratorium gebracht voor aanvullende metingen en testen. Alle meetdata wordt verwerkt en geanalyseerd op ons kantoor in Velsen-Noord.

Al onze buiten werkzaamheden worden vanaf een werkschip uitgevoerd en ons werkgebied is verspreid over de hele wereld, maar vindt grotendeels (ca. 75%) plaats in Europa. Al het onderhoud van onze machines en de werkvoorbereiding vindt plaats vanuit ons kantoor in Velsen-Noord. Ons bedrijf kenmerkt zicht door een pragmatische aanpak en een dynamische werkomgeving. Wanneer een project opdracht is, worden de juiste machines en onderdelen geselecteerd, gecontroleerd en klaar gemaakt voor transport. Vervolgens gaan de operators naar het werkschip om het equipment te installeren en een laatste controle uit te voeren, waarna het schip zal uitvaren. Vervolgens zal het veldwerk worden uitgevoerd inclusief het noodzakelijke onderhoud om stagnatie tijdens de buiten werkzaamheden te voorkomen.

Ons bedrijf is gespecialiseerd in off-shore geotechnisch bodemonderzoek en is continue bezig met innovatie en ontwikkeling om aan de groeiende vraag en specifieke eisen te voldoen. Met ons equipment kunnen sonderingen/boringen worden uitgevoerd in waterdieptes van 2 m tot maximaal ca. 3.000 m en tot een maximale onderzoeksdiepte van ca. 50 m beneden zeebodem. Voor het nemen van grondmonsters zijn diverse bemonsteringstechnieken beschikbaar, afhankelijk van het verwachte sediment en/of de gewenste onderzoeksdiepte.

Wat is er te doen?

Tijdens de open dag kun je een rondleiding krijgen binnen de werkplaats van Marine Sampling Holland, zodat je een beeld krijgt van het equipment dat wij gebruiken. Onze operators zullen een (korte) uitleg geven over de werkwijze van het equipment en een beeld schetsen van het benodigde onderhoud.

Door middel van een powerpoint presentatie worden diverse foto’s getoond van ons equipment op verschillende werkschepen, zodat er een beeld ontstaat over de buiten werkzaamheden.

Het kantoor personeel zal een uitleg geven over de verschillende aspecten van werkvoorbereiding en data verwerking. Het verwerken van de meetdata tot bruikbare gegevens voor onze klanten wordt inzichtelijk gemaakt.

Wij ontvangen ook groepen leerlingen/studenten.

Openingstijden

dinsdag 19 maart 2024
09:00 - 16:00
vrijdag 22 maart 2024
09:00 - 16:00
zaterdag 23 maart 2024
13:00 - 17:00

Gegevens

Tel: 0251-271413
E-mail: info@marinesamplingholland.nl
Website: https://www.marinesamplingholland.nl/

Adres
Basisweg 155
1951 NG Velsen-Noord

Aanmelden voor dit bedrijf

Er zijn geen beschikbare tijden meer om aan te melden voor dit bedrijf.