Over Damen Shipyards Den Helder BV

Damen Shipyards Den Helder B.V. is een middelgrote scheepswerf, die sinds 1993 behoort tot de Damen Shipyards Group, die toen nog bekend stond als “Scheepswerf Visser”. Een echt familiebedrijf met de ‘roots’ volledig in de visserij. In 2011 werd de naam van het bedrijf gewijzigd in ‘Damen Shipyards Den Helder BV’. Het bedrijf kent sinds 2007 twee locaties, respectievelijk “Damen Den Helder” en “Damen Texel”, waarvan de hoofdvestiging zich in Den Helder bevindt. In Den Helder beschikt men tevens over twee droogdokken en drie hellingen, waaronder één overdekte helling. Op Texel in de haven van Oudeschild bevindt zich eveneens één droogdok met een werkplaats op het industrieterrein. Damen Den Helder richt zich met name op reparatie en onderhoud binnen het middelgrote scheepvaartsegment. De klanten van de werf komen uit en van de Offshore, Rijkswaterstaat, Baggerij, Sleepvaart, Koninklijke Marine en ook nog steeds de Visserij. Daarnaast gaat de werf in Den Helder de specialistische nieuwbouw niet uit de weg.
Werf heeft voor dit soort nieuwbouw- als verbouwingsprojecten de meest essentiële zaken hiervoor in ‘eigen’ huis v.w.b. engineering, werkvoorbereiding, projectbegeleiding e.d.  De monteurs, ijzerwerkers en lassers voor op de werkvloer werden voorheen intern opgeleid in een eigen bedrijfsschool die op de werf aanwezig was. , Begin 2000  is dit overgegaan in Tetrix Bedrijfsopleidingen. Een gezamenlijke bedrijfsschool opgezet met een aantal andere bedrijven uit de regio. Regelmatig zijn er op de werf in Den Helder ook stagiaires te vinden op zowel de werkvloer, tekenkamer of op het bedrijfsbureau. Het personeel verricht haar werk veelal aan de reparatiekades voor de werf, op de dokken en hellingen en rond het havengebied van Den Helder en Texel.
Om service te kunnen verlenen op locatie beschikt het bedrijf over een groot aantal service wagens, om daar te kunnen helpen, waar op dat moment het schip ligt.

 

Wat is er te doen?

Tijdens de open dag op vrijdag 22 maart is er een rondgang onder leiding van een bedrijfs- of projectleider op de werf. We starten in de bedrijfskantine met een korte introductie  van het bedrijf, met daarbij een veiligheidsinstructie.

Er volgt daarna een rondgang over het bedrijf langs de dokken, hellingen en de werkplaats, waarbij er voldoende gelegenheid is om eens even ‘binnen’ te kijken, maar ook tot het stellen van vragen,…..

Over de dag verspreid is er de mogelijkeheid voor 3 x rondleidingen en wel om 09.00 uur, om 11.00 uur en om 14.00 uur.  Gezien het feit dat het bedrijf zich in de loop der jaren behoorlijk heeft uitgestrekt aan de Binnenhaven, bestaat de rondleiding uit een behoorlijke wandel en is het niet handig dit op naaldhakken te ondernemen !

Video

Openingstijden

vrijdag 22 maart 2024
9.00 - 10.30 uur
11.00 - 12.30 uur
14.00 - 15.30 uur

Gegevens

Tel: 0223-616641
E-mail: info-dsdh@damen.com
Website: https://www.damen.com/

Adres
Zwartepad 1
1781 AH Den Helder

Aanmelden voor dit bedrijf

Er zijn geen beschikbare tijden meer om aan te melden voor dit bedrijf.