UWV werkbedrijf Alkmaar
(Alkmaar)

Wat hebben wij u te bieden?

Wij willen geïnteresseerden een kijkje laten nemen in de verschillende soorten werk bij het UWV WERKbedrijf. Het WERKbedrijf is het trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Het WERKbedrijf biedt werkgevers informatie en voorzieningen bij het vinden van gekwalificeerd personeel en helpt werkzoekenden zo snel mogelijk aan een passende baan.

Omschrijving bedrijf

Over UWV
Als publieke dienstverlener helpen we mensen op weg naar werk. Lukt dat (tijdelijk) niet, dan voorzien we ze van een uitkering. Bij ziekte kijken we vooral naar wat mensen nog wél kunnen. We hanteren de menselijke maat en passen maatwerk toe als dat nodig is. Daarnaast ondersteunen we werkgevers, delen we onze gegevens met andere publieke dienstverleners en onze kennis over de arbeidsmarkt met de rest van Nederland.

Het Werkbedrijf
Bij UWV werken zo’n 22.000 mensen. Het bestaat uit 7 divisies en 8 stafdirecties. Eén van de divisies is het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. We brengen vraag en aanbod bij elkaar. Samen met gemeenten bouwt UWV in de 35 arbeidsmarktregio’s aan één publiek aanspreekpunt voor werkgevers: het WerkgeversServicepunt. We werken toe naar een situatie waarin zowel alle werkzoekenden als alle werkgevers bij één publiek loket terechtkunnen voor vragen over werken en een leven lang ontwikkelen. Onder het Werkbedrijf valt ook onze arbeidsjuridische dienstverlening voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Arbeidsjuristen toetsen ontslagaanvragen van werkgevers en behandelen aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen. Daarnaast onderzoekt deze divisie de trend en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en publiceert geregeld informatie daarover.

UWV werkbedrijf Alkmaar

UWV werkbedrijf Alkmaar
Mallegatsplein 10
1815 AG Alkmaar
https://www.uwv.nl/nl/over-uwv/organisatie

Welke soorten werk hebben wij u te bieden?

  • Ontvangen groepen leerlingen/studenten
  • Betaalde banen

Op welke dagen kunt u bij ons terecht?

  • di 21/03/2023 - middag

Op welke tijd(en) kunnen wij u ontvangen?

Wij ontvangen bezoekers graag op dinsdag 21 maart tussen 13:30-16:00 uur.

Bezoekers kunnen zich niet meer aanmelden.