Privacyverklaring

Persoonsgegevens

De organisatie van de Kom Binnen Bij Bedrijf Dagen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben uw gegevens nodig om onze taken uit te voeren. Bijvoorbeeld om een aanmelding voor een bedrijfsbezoek te verwerken.

Toestemming

Wij gebruiken uw gegevens alleen als dat moet op basis van de wet of een overeenkomst, of als u contact met ons opneemt voor een (aan)vraag. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere taken, tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven. Toestemming kunt u altijd weer intrekken. Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Uw gegevens bewaren wij niet langer dan is toegestaan.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken alleen gegevens die nodig zijn om onze taak uit te voeren. Vaak zijn dit (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wie kan uw gegevens inzien?

Wij leggen uw gegevens vast in het systeem dat wij gebruiken om een taak uit te voeren. Dat wij uw gegevens hebben, betekent niet dat iedereen ze kan inzien. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die ze nodig hebben om een taak uit te voeren. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Samenwerking

Om onze taken goed uit te kunnen voeren, werken wij soms samen met andere organisaties. Dan kan het voorkomen dat we gegevens over u delen met andere organisaties. Dit gebeurt alleen als de (privacy)wet dit toestaat of als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Met die organisaties maken wij afspraken over beveiliging en geheimhouding. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Uw eigen gegevens inzien of aanpassen?

Wilt u weten welke informatie de organisatie van de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen over u verzamelt? U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen als ze niet kloppen, af te schermen of te vernietigen. Ook kunt u opvragen welke gegevens van u zijn gebruikt en voor welke taken. Soms is uw verzoek niet toegestaan op grond van een wettelijke bepaling. Dan wijzen wij uw verzoek af. U kunt een verzoek indienen via info@kbbbd.nl.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de gegevens die wij van u hebben verzameld, de manier waarop ze zijn verzameld of over hoe we met uw gegevens omgaan? Geef dit dan vooral aan via e-mail of telefoon. Wij gaan graag met u in gesprek. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek om uw gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te vernietigen, dan kunt u bezwaar maken.

Wettelijke verplichtingen

Bij het gebruiken van uw gegevens houden alle medewerkers van de organisatie van de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens .

De organisatie behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de laatst geldende versie op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in april 2018.